Sản phẩm

HAND TOOL
HAND TOOL - Industrial Pliers

Kìm Nhọn Đen Đa Năng Kiểu Mỹ


Kìm Nhọn Đen Đa Năng Kiểu Mỹ
Item No. Size Pack KGS
995-528 8-1/2" 5 1.5